NATIONAL NATURE PARK

DNISTER CANYON

shop-ad

 ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

«ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН»

2011

 1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Національний природний парк «Дністровський каньйон» (далі – Парк) створений відповідно до Указу Президента України від 3 лютого 2010 року № 96 «Про створення національного природного парку «Дністровський каньйон», є об’єктом природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Парк розташований на території Борщівського, Бучацького, Заліщицького, Монастириського районів Тернопільської області.

1.2. Парк є бюджетною, природоохоронною, рекреаційною, культурно - освітньою, науково-дослідною установою і входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення та використання.

1.3. Парк є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у відділенні Казначейства і утримується за рахунок коштів державного бюджету. Парк має печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням, бланки, штампи та офіційну емблему, що реєструються в установленому порядку.

1.4. Парк підпорядкований Міністерству екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди).

1.5. Парк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами  України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами України та нормативно-правовими актами, Проектом організації території національного природного парку «Дністровський каньйон», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об’єктів (далі – Проект організації території), а також цим Положенням.

Завдання, науковий профіль, особливості природоохоронного режиму та характер функціонування Парку визначаються у цьому Положенні.

1.6. Загальна площа Парку становить 10829,18 гектара земель у тому числі 7189,65 гектара земель, що надаються у постійне користування Парку, 
та 3639,53 гектара земель, що включаються до його складу без вилучення 
у землекористувачів.

На землях, які передаються Парку без вилучення, може здійснюватися традиційна господарська діяльність відповідно до вимог Проекту організації території Парку та відповідного схвалення науково-технічної ради Парку.

1.7. Ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами та об’єктами, які надаються Парку в постійне користування, вилучаються з господарського використання.

         1.8. Право Парку на постійне користування земельною ділянкою оформлюється державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.

          1.9. Межі Парку встановлюються в натурі, оформлюються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали органів Держземагентства на місцях та землекористувачів, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

          1.10. На території Парку у визначених місцях встановлюються необхідні державні інформаційні та охоронні знаки затвердженого зразка.

          1.11. Юридична та поштова адреса Парку: вул. Ольжича, 48, 
м. Заліщики, Тернопільська область.

 

Read more...